toward v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toward v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

toward, towards [Brit təˈwɔːd, twɔːd, tɔːd, Am tɔrd, t(ə)ˈwɔrd] PREDLOG When towards is used to talk about direction or position, it is almost always translated by vers: she ran toward(s) him = elle a couru vers lui. For particular usages see the entry below.
When toward(s) is used to mean in relation to, it is translated by envers: his attitude toward(s) his parents = son attitude envers ses parents. For particular usages see the entry below.

Prevodi za toward v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
vers lit
vers fig

toward v slovarju PONS

Prevodi za toward v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za toward v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toward Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文