east v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za east v slovarju angleščina»francoščina

I.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] SAMOST

II.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] PRID

III.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] PRIS

I.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] SAMOST

II.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] PRID

III.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] PRIS

east v slovarju PONS

Prevodi za east v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi south

glej tudi north

Prevodi za east v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

east Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

être à 5 km à l'est de qc
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文