bear v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bear v slovarju angleščina»francoščina

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] GLAG preh.

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] GLAG nepreh.

I.bear with GLAG [Brit bɛː -, Am bɛr -] (bear with [sb])

I.bear along GLAG [Brit bɛː -, Am bɛr -] (bear [sb/sth] along, bear along [sb/sth])

bear v slovarju PONS

Prevodi za bear v slovarju angleščina»francoščina

koala [kəʊˈɑ:lə, Am koʊ-], koala bear SAMOST

bear Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文