soi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soi1 [swa] OSEB ZAIM

2. soi (objet, concept, idée):

soi2 [swa] SAMOST m

chez-soi <pl chez-soi> [ʃeswa] SAMOST m inf

I.soi-disant [swadizɑ̃] PRID inv attr

II.soi-disant [swadizɑ̃] PRIS (prétendument)

soi-même [swamɛm] OSEB ZAIM

quant-à-soi <pl quant-à-soi> [kɑ̃taswa] SAMOST m

Prevodi za soi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soi v slovarju PONS

Prevodi za soi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.soi [swa] ZAIMEK pers

II.soi [swa] SAMOST m

I.soi-disant [swadizɑ̃] PRID inv, antéposé

II.soi-disant [swadizɑ̃] PRIS

soi-même [swamɛm] ZAIMEK pers

quant-à-soi [kɑ̃taswa] SAMOST m inv

chez-moi [ʃemwa] SAMOST m inv, chez-soi [ʃeswa] SAMOST m inv

Prevodi za soi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文