Far v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Far v slovarju angleščina»francoščina

5. far (to what extent, to the extent that):

far-fetched [Brit ˌfɑːˈfɛtʃt, Am ˌfɑrˈfɛtʃt] PRID

far-off [Brit ˌfɑːˈrɒf, Am fɑˈrɔf, fɑˈrɑf] PRID

far-reaching [Brit ˌfɑːˈriːtʃɪŋ, Am ˌfɑˈritʃɪŋ] PRID

far-sighted [Brit ˌfɑːˈsʌɪtɪd, Am ˈfɑrˌsaɪdəd, fɑrˈsaɪdəd] PRID

Far v slovarju PONS

Prevodi za Far v slovarju angleščina»francoščina

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRIS

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRID

Far Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文