carried v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za carried v slovarju angleščina»francoščina

I.carry [Brit ˈkari, Am ˈkɛri] SAMOST (range)

2. carry:

glej tudi carry forward

I.carry back GLAG [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry back [sth], carry [sth] back) ECON

II.carry back GLAG [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry [sb] back) (in memory)

II.carry off GLAG [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry off [sb], carry [sb] off)

I.carry out GLAG [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry out [sth], carry [sth] out)

I.carry through GLAG [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry through [sth], carry [sth] through)

carry-out [Brit ˈkarɪaʊt, Am ˈkɛriˌaʊt] Brit SAMOST

carried v slovarju PONS

Prevodi za carried v slovarju angleščina»francoščina

carried Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文