demeure v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za demeure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi dernier

I.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] PRID

1. dernier (qui termine une série):

II.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] SAMOST mf (ž)

1. dernier (qui est à la fin):

III.en dernier PRIS

IV.dernière SAMOST ž

V.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

VI.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

I.demeuré (demeurée) [dəmœʀe] PRID

II.demeuré (demeurée) [dəmœʀe] SAMOST m (ž)

Prevodi za demeure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

demeure v slovarju PONS

Prevodi za demeure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

demeure [d(ə)mœʀ] SAMOST ž

I.demeuré(e) [dəmœʀe] PRID

II.demeuré(e) [dəmœʀe] SAMOST m(ž)

Prevodi za demeure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

demeure Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文