heure v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za heure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

heure [œʀ] SAMOST ž

1. heure (soixante minutes):

2. heure (indication):

3. heure (point dans le temps):

4. heure (période, époque):

watt-heure <pl watts-heures> [watœʀ] SAMOST m

demi-heure <pl demi-heures> [d(ə)mijœʀ] SAMOST ž

kilomètre-heure <pl kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] SAMOST m

Prevodi za heure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

heure v slovarju PONS

Prevodi za heure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

heure [œʀ] SAMOST ž

1. heure (mesure de durée):

5. heure (moment dans la journée):

Fraze:

demi-heure <demi-heures> [d(ə)mijœʀ] SAMOST ž

kilomètre-heure <kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] SAMOST m

Prevodi za heure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

heure Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

heure iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文