sait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.savoir [savwaʀ] SAMOST m

1. savoir (connaître):

to be at a loss as to how to

2. savoir (être capable de):

III.se savoir GLAG povr

IV.savoir [savwaʀ] GLAG impers (pouvoir)

V.à savoir PRIS

VI.savoir [savwaʀ]

glej tudi vieillesse

savoir-faire <pl savoir-faire> [savwaʀfɛʀ] SAMOST m

savoir-vivre <pl savoir-vivre> [savwaʀvivʀ] SAMOST m

Prevodi za sait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sait v slovarju PONS

Prevodi za sait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sait [sɛ] GLAG

sait indic prés de savoir

glej tudi savoir

IV.savoir [savwaʀ] irr SAMOST m

IV.savoir [savwaʀ] irr SAMOST m

savoir-vivre [savwaʀvivʀ] SAMOST m inv

savoir-faire [savwaʀfɛʀ] SAMOST m inv

Prevodi za sait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文