fini v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fini v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fini (finie) [fini] GLAG pp

fini → finir

II.fini (finie) [fini] PRID

III.fini SAMOST m

glej tudi finir

1. finir:

1. finir (gén):

Fraze:

semi-fini (semi-finie) <mpl semi-finis> [səmifini] PRID

1. finir:

1. finir (gén):

Fraze:

glej tudi queue

queue [kø] SAMOST ž

Prevodi za fini v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fini v slovarju PONS

Prevodi za fini v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fini [fini] SAMOST m

fini(e) [fini] PRID

Prevodi za fini v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fini Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文