eating v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za eating v slovarju angleščina»francoščina

man-eating [Brit ˈmaniːtɪŋ, Am ˈmæn ˌidɪŋ] PRID

eating v slovarju PONS

Prevodi za eating v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za eating v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

eating Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文