savings v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za savings v slovarju angleščina»francoščina

I.saving [Brit ˈseɪvɪŋ, Am ˈseɪvɪŋ] SAMOST

IV.saving [Brit ˈseɪvɪŋ, Am ˈseɪvɪŋ] PREDLOG prov, form

glej tudi labour-saving, face-saving

savings and loan, savings and loan association, S&L SAMOST Am

savings v slovarju PONS

Prevodi za savings v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za savings v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

savings Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文