face v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za face v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.face [fas] SAMOST ž

III.en face

face phrase:

IV.en face de PREDLOG

V.face à PREDLOG

VI.face [fas]

VII.face [fas]

glej tudi pile

I.pile [pil] PRIS inf

II.pile [pil] SAMOST ž

III.pile [pil]

face-à-face <pl face-à-face> [fasafas] SAMOST m

volte-face <pl volte-face, volte-faces> [vɔlt(ə)fas] SAMOST ž

face-à-main <pl faces-à-main> [fasamɛ̃] SAMOST m

Prevodi za face v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

face v slovarju PONS

Prevodi za face v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

face [fas] SAMOST ž

face-à-face [fasafas] SAMOST m inv

volte-face [vɔltəfas] SAMOST ž inv

Prevodi za face v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

face Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文