started v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za started v slovarju angleščina»francoščina

1. start (beginning):

1. start (begin):

II.start up GLAG [Brit stɑːt -, Am stɑrt -] (start [sth] up, start up [sth])

III.start off GLAG [Brit stɑːt -, Am stɑrt -] (start [sb/sth] off, start off [sb/sth])

I.push-start SAMOST [Brit pʊʃˈstɑːt, Am ˈpʊʃstɑrt]

started v slovarju PONS

Prevodi za started v slovarju angleščina»francoščina

started Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

... for a start [or for a start, ...]

started iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za started v slovarju francoščina»angleščina

started iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文