restaurant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za restaurant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

restaurant [ʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

hôtel-restaurant <pl hôtels-restaurants> [otɛlʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

café-restaurant <pl cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

ticket-restaurant® <pl tickets-restaurant> [tikɛʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

wagon-restaurant <pl wagons-restaurants> [vaɡɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

II.se restaurer GLAG povr

Prevodi za restaurant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

restaurant v slovarju PONS

Prevodi za restaurant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

restaurant [ʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

chèque-restaurant <chèques-restaurant> [ʃɛkʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

wagon-restaurant <wagons-restaurants> [vagɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST ž

café-restaurant <cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m:

ticket-repas <tickets-repas> [tikɛ-ʀəpa] SAMOST m, ® ticket-restaurant [tikɛ-ʀɛstɔʀɑ̃] SAMOST m

Prevodi za restaurant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

restaurant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文