propose v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za propose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se proposer GLAG povr

glej tudi Dieu

Dieu [djø] SAMOST m REL

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang
Individual translation pairs

Prevodi za propose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

propose v slovarju PONS

Prevodi za propose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za propose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

propose Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文