chinois v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chinois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.chinois (chinoise) [ʃinwa, az] PRID

II.chinois SAMOST m

III.chinois (chinoise) [ʃinwa, az]

Chinois (Chinoise) [ʃinwa, az] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za chinois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chinois v slovarju PONS

Prevodi za chinois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRID

français [fʀɑ̃sɛ] SAMOST m

Chinois(e) [ʃinwa, waz] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za chinois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chinois Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文