speak v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za speak v slovarju angleščina»francoščina

II.speak <prét spoke; part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] GLAG preh.

III.speak <prét spoke, part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] GLAG nepreh.

1. speak (talk):

I.speak to GLAG [Brit spiːk -, Am spik -] (speak to [sth]) ADMIN

Individual translation pairs

speak v slovarju PONS

Prevodi za speak v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. speak (articulate):

Individual translation pairs

Prevodi za speak v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

speak Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文