write v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za write v slovarju angleščina»francoščina

I.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] GLAG preh.

1. write (put down on paper):

II.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] GLAG nepreh.

1. write (form words):

co-write <prét wrote; part passé written> [Brit kəʊˈrʌɪt, Am koʊˈraɪt, ˈkoʊˌraɪt] GLAG preh.

write-up [Brit ˈrʌɪtʌp, Am ˈraɪd ˌəp] SAMOST

I.write down GLAG [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] down, write down [sth])

I.write out GLAG [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] out, write out [sth])

write v slovarju PONS

Prevodi za write v slovarju angleščina»francoščina

II.write <wrote, written, writing> [raɪt] GLAG nepreh. (mark letters)

write Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文