bad v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bad v slovarju angleščina»francoščina

II.bad <comp worse, superl worst> [Brit bad, Am bæd] PRID

1. bad (poor, inferior, incompetent, unacceptable):

bad attr joke
not bad inf

III.bad [Brit bad, Am bæd] PRIS inf esp Am

bad-tempered [Brit ˌbadˈtɛmpəd, Am ˌbædˈtɛmpərd] PRID

bad-mannered [Brit ˌbadˈmanəd, Am ˌbædˈmænərd] PRID

bad v slovarju PONS

Prevodi za bad v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bad v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bad Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to give a dog a bad name Brit prov
faire la gueule à qn inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文