jobs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jobs v slovarju angleščina»francoščina

1. job:

glej tudi on-the-job

blow job [Brit, Am ˈbloʊ ˌdʒɑb] SAMOST vulg sl

job-share [Brit ˈdʒɒbʃɛː, Am ˈdʒɑb ˌʃɛ(ə)r] SAMOST

jobs v slovarju PONS

Prevodi za jobs v slovarju angleščina»francoščina

jobs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

jobs iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文