Internet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Internet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Internet [Brit ˈɪntənɛt, Am ˈɪn(t)ərˌnɛt] SAMOST

Prevodi za Internet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Internet v slovarju PONS

Prevodi za Internet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Internet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Internet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文