address v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za address v slovarju angleščina»francoščina

I.address [Brit əˈdrɛs, Am əˈdrɛs, ˈæˌdrɛs] SAMOST

address v slovarju PONS

Prevodi za address v slovarju angleščina»francoščina

address Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文