now v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za now v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

4. now (the present time):

4. just (only, merely):

8. just (exactly, precisely):

Individual translation pairs

Prevodi za now v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

now v slovarju PONS

Prevodi za now v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. now (at the present time, shortly):

3. now (involving the listener):

Individual translation pairs

Prevodi za now v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

now Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文