‘he v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘he v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.he [Brit hiː, Am hi] ZAIMEK He is almost always translated by il: he closed the door = il a fermé la porte. The emphatic form is lui.
For exceptions and particular usages, see the entry below.

he's → he is, → he has

Individual translation pairs
il sent inf

Prevodi za ‘he v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘he v slovarju PONS

Prevodi za ‘he v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. he's = he is, he

2. he's = he has, have

glej tudi he, have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
Individual translation pairs

Prevodi za ‘he v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘he Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à peine rentré, il ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文