bain v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bain [bɛ̃] SAMOST m

1. bain (pour se laver):

glej tudi bébé

bébé [bebe] SAMOST m (tous contextes)

chauffe-bain <pl chauffe-bains> [ʃofbɛ̃] SAMOST m

bain-douche <pl bains-douches> [bɛ̃duʃ] SAMOST m

bain-marie [bɛ̃maʀi] SAMOST m

Prevodi za bain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bain v slovarju PONS

Prevodi za bain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bain [bɛ̃] SAMOST m

bain-marie <bains-marie> [bɛ̃maʀi] SAMOST m

Prevodi za bain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bain Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文