moment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moment [Brit ˈməʊm(ə)nt, Am ˈmoʊmənt] SAMOST

1. moment (instant):

Individual translation pairs

Prevodi za moment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moment v slovarju PONS

Prevodi za moment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za moment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

moment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à peine rentré, il ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文