v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.[u] PRIS

1. où lit:

2. où fig:

II.[u] ZAIMEK rel

1. où (locatif):

2. où (abstrait):

3. où (temporel):

ou [u] VEZNIK

1. ou (choix):

Individual translation pairs

Prevodi za v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

v slovarju PONS

Prevodi za v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.[u] ZAIMEK

II.[u] PRIS interrog

III.[u] PRIS indéf

ou [u] VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文