céder v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za céder v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. céder (laisser):

to give up (à qn to sb)
to yield (à qn to sb)
to make over (à to)
to give way (à to)
to give way (à to)

II.céder à GLAG preh.

Prevodi za céder v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

céder v slovarju PONS

Prevodi za céder v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za céder v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

céder Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文