very v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za very v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. very (extremely):

Prevodi za very v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

very v slovarju PONS

Prevodi za very v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

3. very (expression of emphasis):

Individual translation pairs

Prevodi za very v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

very Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文