mêmes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mêmes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

eux-mêmes [ømɛm] OSEB ZAIM

I.même [mɛm] PRID

II.même [mɛm] PRIS

III.à même de VEZNIK

IV.de même PRIS

V.de même que VEZNIK

VI.même si VEZNIK

VII.même que VEZNIK

VIII.même [mɛm] ZAIMEK indéf

nous-même <pl nous-mêmes> [numɛm] OSEB ZAIM

vous-même <pl vous-mêmes> [vumɛm] OSEB ZAIM

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] OSEB ZAIM ž

soi-même [swamɛm] OSEB ZAIM

toi-même [twamɛm] OSEB ZAIM

lui-même [lɥimɛm] OSEB ZAIM

Prevodi za mêmes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mêmes v slovarju PONS

Prevodi za mêmes v slovarju francoščina»angleščina

I.même [mɛm] PRID

II.même [mɛm] ZAIMEK indéf

III.même [mɛm] PRIS

mémé [meme] SAMOST ž inf

moi-même [mwamɛm] ZAIMEK pers

lui-même [lɥimɛm] ZAIMEK pers

mêmes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文