commencent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za commencent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi charité, bête

charité [ʃaʀite] SAMOST ž

I.bête [bɛt] PRID

II.bête [bɛt] SAMOST ž

III.bête [bɛt]

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL

IV.bête [bɛt]

Prevodi za commencent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

commencent v slovarju PONS

Prevodi za commencent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za commencent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

commencent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文