tabac v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tabac v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tabac [taba] Tabac PRID inv

II.tabac [taba] Tabac SAMOST m

III.tabac [taba] Tabac

IV.tabac [taba] Tabac

glej tudi Tabac

café-tabac <pl cafés-tabac> [kafetaba] SAMOST m

bar-tabac <pl bars-tabac> [baʀtaba] SAMOST m

Prevodi za tabac v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tabac v slovarju PONS

Prevodi za tabac v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tabac [taba] SAMOST m

II.tabac [taba] PRID inv

café-tabac <cafés-tabacs> [kafetaba] SAMOST m:

bar-tabac <bars-tabac> [baʀtaba] SAMOST m:

Individual translation pairs

Prevodi za tabac v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tabac Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

producteur(-trice) m (ž) de café/de tabac
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文