passage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za passage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

passage [pasaʒ] SAMOST m

3. passage (visite en chemin):

4. passage (franchissement):

10. passage RIDING:

Individual translation pairs

Prevodi za passage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

passage v slovarju PONS

Prevodi za passage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

passage [pɑsaʒ] SAMOST m

Prevodi za passage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

passage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

passage iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文