radio v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za radio v slovarju angleščina»francoščina

I.radio <pl radios> [Brit ˈreɪdɪəʊ, Am ˈreɪdioʊ] SAMOST

radio v slovarju PONS

Prevodi za radio v slovarju angleščina»francoščina

radio Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文