micro v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za micro v slovarju francoščina»angleščina

I.micro [mikʀo] SAMOST m

1. micro (microphone):

II.micro [mikʀo] SAMOST ž inf (micro-informatique)

III.micro [mikʀo]

micro-cravate <pl micros-cravates> [mikʀokʀavat] SAMOST m

micro-État [mikʀoeta] SAMOST m POL

micro-édition [mikʀoedisjɔ̃] SAMOST ž

micro-ordinateur <pl micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] SAMOST m

micro-organisme <pl micro-organismes> [mikʀoɔʀɡanism] SAMOST m

I.micro-onde <pl micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] SAMOST ž

II.micro-ondes SAMOST m

micro-ondable [mikʀoɔ̃dabl] PRID

micro-informatique [mikʀoɛ̃fɔʀmatik] SAMOST ž

micro-transaction [mikʀotʀɑ̃zaksjɔ̃] SAMOST ž

micro v slovarju PONS

Prevodi za micro v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

micro-onde <micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] SAMOST ž

micro-ordinateur <micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] SAMOST m

micro-ondes [mikʀoɔ̃d] SAMOST m inv (four)

micro-trottoir <micros-trottoirs> [mikʀotʀɔtwaʀ] SAMOST m

micro-informatique [mikʀoɛ̃fɔʀmatik] SAMOST ž sans pl

Prevodi za micro v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

micro Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文