bug v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bug v slovarju angleščina»francoščina

II.bug <part prés bugging; prét, part passé bugged> [Brit bʌɡ, Am bəɡ] GLAG preh.

bug v slovarju PONS

Prevodi za bug v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

litter bug SAMOST Am, Aus, litter lout SAMOST Brit inf

Prevodi za bug v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bug Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文