poste v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za poste v slovarju francoščina»angleščina

I.poste [pɔst] SAMOST m

1. poste (fonction):

II.poste [pɔst] SAMOST ž

1. poste ADMIN (bureau):

III.poste [pɔst]

glej tudi lettre

I.lettre [lɛtʀ] SAMOST ž

1. lettre (signe graphique):

2. lettre (écrit adressé):

II.lettres SAMOST fpl

1. lettre:

III.lettre [lɛtʀ]

IV.lettre [lɛtʀ]

glej tudi poster1, poster2

II.se poster GLAG povr

poster2 [pɔstɛʀ] SAMOST m (affiche)

avant-poste <pl avant-postes> [avɑ̃pɔst] SAMOST m

voiture-poste <pl voitures-postes> [vwatyʀpɔst] SAMOST ž

timbre-poste <pl timbres-poste> [tɛ̃bʀ(ə)pɔst] SAMOST m

wagon-poste <pl wagons-postes> [vaɡɔ̃pɔst] SAMOST m

malle-poste <pl malles-poste> [malpɔst] SAMOST ž

poste-frontière <pl postes-frontières> [pɔstfʀɔ̃tjɛʀ] SAMOST m

II.se poster GLAG povr

poster2 [pɔstɛʀ] SAMOST m (affiche)

poste v slovarju PONS

Prevodi za poste v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poste1 [pɔst] SAMOST ž

poste2 [pɔst] SAMOST m

posté(e) [pɔste] PRID ind

poste-frontière <postes-frontières> [pɔstəfʀɔ̃tjɛʀ] SAMOST m

timbre-poste <timbres-poste> [tɛ̃bʀəpɔst] SAMOST m

avant-poste <avant-postes> [avɑ̃pɔst] SAMOST m

poste-clé <postes-clés> [pɔstəkle] SAMOST m

poster2 [pɔstɛʀ] SAMOST m

Prevodi za poste v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

poste Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

poste iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文