casual v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za casual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.casual [Brit ˈkaʒjʊəl, Am ˈkæʒuəl] SAMOST

III.casual [Brit ˈkaʒjʊəl, Am ˈkæʒuəl] PRID

smart casual [smɑːt ˈkaʒjʊəl, Amˌsmɑrt ˈkæʒuəl] PRID

Prevodi za casual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

casual v slovarju PONS

Prevodi za casual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za casual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

casual Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文