détaché v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za détaché v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi détacher

3. détacher (défaire d'un support):

II.se détacher GLAG povr

3. détacher (défaire d'un support):

II.se détacher GLAG povr

Prevodi za détaché v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

détaché v slovarju PONS

Prevodi za détaché v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

détaché(e) [detaʃe] PRID

Prevodi za détaché v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

détaché Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文