suivant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suivant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.suivant1 [sɥivɑ̃] PREDLOG

II.suivant que VEZNIK

I.suivant2 (suivante) [sɥivɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.suivant2 (suivante) [sɥivɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

III.le suivant,la suivante PRID

IV.suivante SAMOST ž

1. suivre:

III.se suivre GLAG povr

V.suivre [sɥivʀ]

glej tudi bonhomme

Prevodi za suivant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suivant v slovarju PONS

Prevodi za suivant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suivant [sɥivɑ̃] PREDLOG

I.suivant(e) [sɥivɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.suivant(e) [sɥivɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž)

III.suivre [sɥivʀ] irr GLAG nepreh. impers

IV.suivre [sɥivʀ] irr GLAG povr se suivre

Prevodi za suivant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suivant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to have a place on Aus, Brit [or in Am ] a course
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文