provinces v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za provinces v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

province [Brit ˈprɒvɪns, Am ˈprɑvəns] SAMOST

Prevodi za provinces v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

provinces v slovarju PONS

provinces Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文