second v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za second v slovarju angleščina»francoščina

I.second SAMOST [Brit ˈsɛk(ə)nd, Am ˈsɛkənd]

second v slovarju PONS

Prevodi za second v slovarju angleščina»francoščina

second Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

second iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za second v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文