pull v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pull v slovarju angleščina»francoščina

III.pull in GLAG [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sth] in, pull in [sth])

II.pull out GLAG [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sth] out, pull out [sth])

II.pull back GLAG [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sb/sth] back, pull back [sb/sth])

I.pull down GLAG [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sth] down, pull down [sth])

II.pull down GLAG [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sb/sth] down, pull down [sb/sth]) (drag down)

pull v slovarju PONS

Prevodi za pull v slovarju angleščina»francoščina

pull Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文