thoughts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thoughts v slovarju angleščina»francoščina

I.thought [Brit θɔːt, Am θɔt] GLAG pt GLAG pp

thought → think

glej tudi think

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG preh.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG nepreh.

1. think (engage in thought):

thought-provoking [Brit ˈθɔːtprəvəʊkɪŋ, Am ˈθɔt prəˌvoʊkɪŋ] PRID

thought-out [Brit θɔːtˈaʊt, Am ˌθɔtˈaʊt] PRID

Individual translation pairs

thoughts v slovarju PONS

Prevodi za thoughts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

thought pp, pt of think

glej tudi think

Individual translation pairs

Prevodi za thoughts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thoughts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文