loose v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za loose v slovarju angleščina»francoščina

1. loose (not firm or tight) lit:

hang loose inf! Am

I.loose off GLAG [Brit luːs -, Am lus -] (shoot) (loose off [sth], loose [sth] off)

loose v slovarju PONS

Prevodi za loose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za loose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

loose Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to have a screw loose iron inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文