invité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za invité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

invité (invitée) [ɛ̃vite] SAMOST m (ž)

invite [ɛ̃vit] SAMOST ž

II.s'inviter GLAG povr

Prevodi za invité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

invité v slovarju PONS

Prevodi za invité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

invité(e) [ɛ̃vite] SAMOST m(ž)

invite [ɛ̃vit] SAMOST m INFOR

Individual translation pairs

Prevodi za invité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

invité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文