déjeuner v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za déjeuner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.déjeuner [deʒœne] SAMOST m

III.déjeuner(-) COMP

IV.déjeuner [deʒœne]

petit-déjeuner [p(ə)tideʒœne] GLAG nepreh.

Prevodi za déjeuner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

déjeuner v slovarju PONS

Prevodi za déjeuner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za déjeuner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

déjeuner Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文