servi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za servi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi servir

3. servir (donner à boire, à manger):

II.servir à GLAG preh. obj.indir.

III.servir de GLAG preh.

V.se servir GLAG povr

VII.servir [sɛʀviʀ]

3. servir (donner à boire, à manger):

II.servir à GLAG preh. obj.indir.

III.servir de GLAG preh.

V.se servir GLAG povr

VII.servir [sɛʀviʀ]

glej tudi courir

1. courir (gén):

III.se courir GLAG povr

IV.courir [kuʀiʀ]

Prevodi za servi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

servi v slovarju PONS

Prevodi za servi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.servir [sɛʀviʀ] irr GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za servi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

servi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文