steady v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za steady v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.steady [Brit ˈstɛdi, Am ˈstɛdi] MEDMET inf Brit

Individual translation pairs

Prevodi za steady v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

steady v slovarju PONS

Prevodi za steady v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za steady v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

steady Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

un(e) petit(e) ami(e)
ready, steady, go! Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文